Kärlekens trädgård vid östersjökusten

Jan Gillquists och Karola Messners trädgård

Rhododendron finns på hela sluttningen ner till Östersjön och på ett antal planteringar till i den övriga trädgården. Antalet uppskattas till omkring 700, den övervägande delen är hybrider ur Hachmanns sortiment. De har planterats i upphöjda torvbäddar i stora "drifts" med många buskar på stor yta. I dessa planteringar finns också diverse surjordsväxter, lökväxter och perenner, magnolia och olika cornus. Odlade i upphöjda torvbäddar är rhododendron mycket tacksamma och lättodlade växter. Om bädden isoleras från underlaget med byggplast kan man odla rhododendron på vilken leråker som helst.