Kärlekens trädgård vid östersjökusten

Jan Gillquists och Karola Messners trädgård

Kärlekens trädgård på Lilla Vik.

Lilla Vik är ett tvåhundra år gammalt fiskarhemman med 25.000 kvadratmeter tomt vid Östersjöns strand i Gryts skärgård.

Trädgården är utvecklad sedan 1996. Stället hade från femtiotalet och fram till 90-talets slut varit fritidshus och vuxit igen totalt. Här finns sandjord, tung lera och stenig morän från istiden. En del av marken är gammal sjöbotten och periodvis vattensjuk. Vi har här anlagt en trädgård med ett tusental rosor av drygt 450 sorter. samt c:a 500 rhododendron. Ett stort antal magnolior och andra ovanliga träd har planterats, förutom diverse perenner och sommarblommor.

Kartan visar i stora drag hur tomten för närvarande är planerad. Den västra delen har flera dammar och perennplanteringar, några rosbäddar, träd och en lökäng. Den centrala delen innehåller flera byggnader, växthus och den stora rosplanteringen med rosenallén. Den östra delen innehåller flera byggnader, bl.a ateljé med en toalett på norra gaveln och ett lusthus samt flera rhododendronbäddar (märkta med lila) i en högstammig tallskog ner mot Östersjön. Det finns flera utsiktsplatser vid stranden med bänkar.

 

Trolliusdammen ( vid 6) är en fuktplantering med infiltration av vatten i strandbäddarna. Bakom trollius ses en Katsura och en ginko.